Moderna hissar

ENERGIEFFEKTIVA HISSAR SOM UPPFYLLER HÖGT STÄLLDA KRAV

Med vårt koncept får du maximal korgyta, hög driftsäkerhet och trygghet i en hissanläggning som är anpassad efter dina önskemål och krav. Du behöver inte kompromissa, vi kan ofta erbjuda moderna linhissar där många andra skulle föreslå en hydraul- eller skruvhiss. Det finns också möjlighet att koppla till system för att återvinna bromsenergin eller driva hissen med hjälp av solpaneler.

FLEXIBELT OCH SNABBMONTERAT RAMSYSTEM

För att kvalitetssäkra och minska monteringstiden har vi utvecklat ett flexibelt ramsystem. Alla ramdelar konstrueras på vårt kontor i Ludvika och tillverkas i Sverige. Delarna numreras för spårbarhet och ges ett bra rostskydd innan de monteras på plats. Systemet ger en enkel och snabb montering och processen utvecklas hela tiden. 

NY HISS I BEFINTLIGT SCHAKT

När hela din hiss behöver bytas ut mot en ny så gör vi en så kallad ”full replacement”. Det kan finnas flera skäl till att man vill byta ut hela hissen istället för att modernisera den. Man kan till exempel vilja byta drivsystem från en hydraulhiss till en mer energisnål linhiss eller så kan det finnas brister i den befintliga hissens konstruktion som gör att det är mer fördelaktigt att byta hissen helt. Det är för dessa hissar som våra egna konstruktioner kan briljera som mest med sin flexibilitet och små inbyggnadsmått, skulle konstruktionen ändå inte passa så utvecklar vår kon-struktionsavdelning en ny ram som passar i just erat hiss schakt.

HÖG DRIFTSÄKERHET SERVICE OCH ÖVERVAKNING

För att säkra driften har våra hissar ett batteridrivet backup-system som tar över vid ett elavbrott. Ingen ska behöva fastna i en stannad hiss. Vi håller reda på servicetider och besiktningar genom vårt digitala ordersystem och ni som kund får servicprotokoll via mail samtidigt som teknikern avrapporterat jobbet. 

En hiss där vi utfört en full replacment av en toppsidad KONE hiss med slagdörrar.