Hisservice, modernisering och ombyggnationer av hissar

MODERNISERING HISS OCH KOMPLETTA OMBYGGNATIONER

Vi hjälper gärna till när din hiss behöver moderniseras. Vi gör allt från enklare moderniseringar i form av nytt styrsystem och korginredning till kompletta ombyggnader där vi river ut allt och monterar en ny modern hiss och hissmaskin i det befintliga hisschaktet.

MODERNISERA PÅ RÄTT SÄTT

Att riva ut och montera nytt har många fördelar men oftast är det mer ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt att byta ut delar av hissen vilket ofta benämns modernisering. Detta beror på att olika delar av hissen har olika livslängd, exempel på detta är styrsystem och automatdörrar som är de komponenter som i regel först bör bytas ut och som har en livslängd på ca 20-30 år. Detta i jämförelse med hissens bärram och gejder som kan ha en betydligt längre livslängd.

Det vi gör är att vi tillsammans med er tittar på vad som är mest fördelaktigt för just er anläggning och era förutsättningar och baserat på det ger er förslag på olika omfattande moderniseringar.

HISSEN - FASTIGHETENS ANSIKTE UTÅT

Hissen är bland det första som besökare möts av och en sliten och tråkig hiss drar ned hela in-trycket av fastigheten. Det kan då vara läge för en mer omfattande modernisering med tex byte från slagdörrar till handikappvänliga automatdörrar, ny hisskorg samt styrsystem. Dessa åtgärder på en i övrig väl fungerande hiss kommer att ge upplevelsen av en helt ny hiss till ett lägre pris och med mindre miljöpåverkan.

ETG Mech Modkit före och efter korgdörr

 

 ETG Mech Modkit före och efter schaktdörr

 

Detta är ett exempel på en dörrmodernisering där schaktdörrbladen och karmen behålls men utrustas med nya bärbeslag och en ny korgdörr. Dessa har vi utvecklat tillsammans med den tyska dörrtillverkaren ETG.