Service och reparation

Löpande underhåll, felavhjälpning, jour och besiktningsassistans

En hissanläggning behöver kontinuerlig tillsyn och underhåll för att garantera optimal driftsäkerhet.

Vi har utvecklat en flexibel organisation för att hjälpa till med allt från planerat underhåll till akut

felavhjälpning på alla förekommande fabrikat av hissanläggningar:

  • Service – Sker planerat efter serviceschema baserat på er anläggnings behov
  • Planerat underhåll – Vi hjälper er att i förväg planera moderniseringar för att undvika stillestånd
  • Reparationer – vi reparerar fel på alla förekommande fabrikat.
  • Akut felavhjälpning – vid akuta problem har vi välutrustade jourbilar snabbt på plats.
  • Hissjour – vi åtar oss jourbevakning av nödtelefoner inklusive testlarm.
  • Bevakning av service- och underhållsschema – vi ser till att alla åtgärder sker i rätt tid.
  • Besiktning – vi assisterar vid besiktningar med nödvändig dokumentation mm.
  • Digitalt – Vi jobbar digitalt vilket innebär att ert serviceprotokoll mailas till er samtidigt som teknikern avrapporterar servicen. Samt att alla tekniker har tillgång till er hiss alla uppgifter och historik i sin telefon när hen är på plats vid hissen.

Service- och underhållsavtal

Tillsammans tar vi fram ett service- och underhållsavtal, som passar dina behov och förutsättningar.